FANDOM


ถ้าเรามีชุดเซตที่ได้มาเป็นระดับ Rare เราสามารถทำให้เป็นระดับ Elite ได้ดังนี้ครับ

1.ก่อนอื่นไปที่ร้านตีดาบของเเต่ละเมือง เเล้วกดคุย

2.เลือกเมนูข้อสุดท้ายเพื่อเลือกซื้อวัสดุในการเปลี่ยน (อยู่ช่องด้านขวาสุด)

วัสดุ3.เลือกหัวข้อรองสุดท้าย

เลือกโดยจะมีตัวเลือกดังนี้ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

- อาวุธ

- เสื้อผ้า

- กระโปรง

- ถุงมือ

- กางเกง

4. กดเลือกสิ่งที่จะอัพ โดยจะมีช่องข้างล่างเพื่อบอกสิ่งที่ใช้ในการอัพระดับ

อัพ5. กดตกลงเป็นอันเสร็จสิ้น