FANDOM


Set item Edit

ระบบ Set item เป็นระบบหนึ่งในเกมElsword โดยคุณสมบัติของเซ็ตไอเท็มนั้น เมื่อสวมใส่ตามจำนวนชิ้นตามเงื่อนไขของเซ็ตนั้นๆ จะได้รับโบนัสพิเศษของเซ็ต สำหรับชุดเซ็ตแต่ละเซ็ตจะมีโบนัสและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

เกมElswordนั้นมีเซ็ตอยู่2ประเภทหลักๆด้วยกัน โดยคร่าวๆจะมีดังนี้ (ในที่นี้ จะไม่ขอกล่าวถึงเซ็ตเครื่องประดับ)

 • set ชุดแคช(ซื้อได้จาก Cash shop หรือซื้อขายกับผู้เล่นรายอื่นในตลาด)

เซ็ตแคชจะประกอบไปด้วย ผม เสื้อผ้า กระโปรง/กางเกง ถุงมือ รองเท้า และอาวุธ(เซ็ตIce Burnerจะมีเครื่องประดับด้วย)

โดยชุดแคชจะถูกสวมใส่ในช่อง avatar(ช่องทางด้านซ้ายมือของช่องสวมใส่ชุดเกราะและอาวุธในเกม)

สำหรับการเพิ่มออฟชั่นโดยการใส่เพชรลงไปในชุดแคชนั้น ออฟชั่นที่ใส่ไปจะสัมพันธ์กับเลเวลของตัวละคร

กล่าวง่ายๆ ก็คือหากตัวละครเลเวลอัพ ออฟชั่นที่อยู่ในชุดแคชนั้นก็จะเพิ่มตามเช่นกัน

(สำหรับบางออฟชั่นที่อยู่ในโบนัสเซ็ตชุดแคช ก็จะสัมพันธ์กับเลเวลของตัวละครที่สวมใส่เช่นเดียวกัน)

 • set ชุดเกราะในเกม(หาได้จากการดรอป การสร้าง การอัพเกรด การเปิดกล่อง และซื้อขายกับผู้เล่นรายอื่น)

เป็นเซ็ตที่ถูกสวมใส่ในช่อง ชุดเกราะ กระโปรง/กางเกง ถุงมือ รองเท้า และอาวุธ

เนื่องจากในเกมElswordมีชุดเซ็ตในเกมค่อนข้างเยอะมาก ในส่วนนี้จะขออธิบายแบบคร่าวๆ

โดยทั่วไปชุดเซ็ตสามารถหาได้จากบอสตามดันเจี้ยนของแต่ละเมือง (ชุดเซ็ตที่ดรอปแต่ละเมืองจะเป็นเซ็ตที่ต่างกัน)

สำหรับชุดเซ็ตที่ดรอปเป็นชื่อสีเหลือง สามารถนำไปอัพเกรดเป็นชุดใหม่ได้ ที่NPCซ่อมหรือตี+

(ในการอัพเกรดนั้นจะใช้วัตถุดิบจำนวนหนึ่ง โดยจะมีการบอกจำนวนวัตถุดิบที่ต้องการสำหรับการอัพเกรด) 12

หากต้องการทราบว่าไอเท็มที่ต้องการอัพเกรดใช้วัตถุดิบอะไรในการอัพเกรดบ้าง ใช้คลิกไปที่ไอเท็มนั้น

จากนั้นจะปรากฎวัตถุดิบที่ต้องการแสดงขึ้นมา

หากมีวัตถุดิบที่ต้องการครบแล้วและต้องการสร้าง สามารถกดสร้างได้ที่ปุ่มด้านล่างของเมนู

 • การอัพเกรดชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(ชื่อสีเหลือง)ตั้งแต่เมืองที่5เป็นต้นไป การอัพเกรดชุดเกราะเซ็ตและอาวุธสามารถเลือกอัพเกรดแยกตามสายจ๊อบได้เช่นกัน ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนทำการอัพเกรด

ชุดเซ็ตชื่อสีเหลืองที่อัพเกรดนั้น จะมีวัตถุดิบสำคัญที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะของเซ็ตนั้นๆ โดยวัตถุดิบจะดรอปตั้งแต่มอนเตอร์ทั่วไปถึงบอสของเมืองของที่มีเซ็ตนั้นๆดรอป

การดรอปชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(ชื่อสีม่วง)ตั้งแต่ดันเจี้ยน3x-3(แผนที่Peita)ขึ้นๆไป การดรอปชุดเกราะเซ็ตและอาวุธจะมีโอกาสดรอปแยกตามสายจ๊อบด้วยเช่นกัน ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าใช่ชุดเกราะเซ็ตหรืออาวุธของสายตัวละครเราหรือไม่

นอกจากการดรอปจากบอสแล้ว ชุดเกราะเซ็ตยังสามารถหาจากกล่องสุ่มได้เช่นกัน โดยกล่องสุ่มจะดรอปตั้งแต่มอนเตอร์ทั่วไปจนถึงบอสของดันเจี้ยนนั้นๆ โดยกล่องสุ่มแต่ละเมือง เมื่อเปิดจะมีโอกาสได้รับไอเท็มชุดเซ็ตที่ต่างกัน

กล่องสุ่มที่ดรอปจะมีชื่อสองสีหลักๆด้วยกัน

 • กล่องชื่อสีเหลืองได้จากมอนทั่วไปจนถึงบอสของดันเจี้ยน
 • กล่องชื่อสีม่วงดรอปเฉพาะจากบอสของดันเจี้ยนเท่านั้น(มีโอกาสได้ของแรร์สูง)

วิธีการเปิดกล่องสุ่ม

123


ให้คลิกขวาที่กล่องสุ่ม โดยกล่องสุ่มแต่ละเมืองแต่ละสีชื่อจะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน (แต่ละกล่องจะต้องการจำนวนไอเท็มสำหรับการเปิดที่แตกต่างกันไป สามารถดูได้จากคำอธิบายของกล่องเวลาชี้เม้าส์)

123 tool box

จากนั้นจะมีหน้าต่างข้อความขึ้นมาให้ตอบตกลง (การจะเปิดกล่องสุ่มนั้น ต้องมีไอเท็มสำหรับการเปิด หาได้จากnpcขายยา)

จากนั้นกล่องจะสุ่มของรางวัลออกมา สำหรับรางวัล นอกจากโอกาสที่จะได้ชุดเซ็ตแล้ว ในกล่องสุ่มยังมีของแรร์อย่างอื่นเช่นกัน สำหรับชุดเซ็ตที่เปิดได้จากกล่องสุ่มนั้น มีโอกาสได้ตั้งแต่ ชื่อสีเหลือง ชื่อสี่ม่วง และชื่อสีทอง

(หากเปิดได้เซ็ตชื่อสีทองจะมีการประกาศชื่อในเซิฟเวอร์)

ในการเปิดกล่องสุ่มนั้น มีโอกาสได้รับเซ็ตแบบพิเศษ ซึ่งเซ็ตแบบพิเศษนั้นจะได้จากการเปิดกล่องสุ่มเท่านั้น

การสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(สุ่มชุดเซ็ต) Edit

นอกจากการดรอปแล้ว ชุดเกราะเซ็ตบางประเภทสามารถหาได้จากการสร้างเช่นกัน โดยการสร้างชุดเกราะเซ็ตนั้นสามารถสร้างได้ที่npcซ่อมหรือตี+ ซึ่งแต่ละเมืองนั้น ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธที่สร้างออกมานั้นจะต่างกันออกไป

องค์ประกอบสำหรับการสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ จะประกอบด้วยวัตถุดิบดังนี้

Fragment

วัตถุดิบ2ชนิดนี้ สามารถได้จากการทุบชุดเกราะและอาวุธ โดยการทุบชุดเกราะและอาวุธที่ระดับเฉลี่ยต่างกัน จะได้ระดับวัตถุดิบที่ต่างกันเช่นกัน (หากทุบชุดเกราะหรืออาวุธเลเวล51-60จะได้วัตถุดิบสำหรับการสร้างเลเวล51-60)

 • การทุบไอเท็มสามารถทุบได้โดยใช้เมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายของเมนูทิ้งไอเท็มและอยู่ตำแหน่งด้านบนของ เมนูสกิลโน้ต

Key item2

วัตถุดิบ2ชนิดนี้ สามารถซื้อได้จากnpcซ่อมหรือตี+ โดยแต่ละเมืองจะมีระดับที่แตกต่างกันไป

ขั้นตอนการสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(สุ่ม)

Create item

ให้คุยกับnpcซ่อมหรือตี+ที่เราต้องการสร้างชุดหรืออาวุธ

เลือกไอเท็มที่ต้องการจะสร้าง

โดยเมื่อคลิกไปที่ไอเท็มที่ต้องการสร้างแล้ว จะปรากฎหลายชื่อของไอเท็มที่มีโอกาสได้จากการสร้าง

(โดยชื่อสีม่วงกับสีทองจะเป็นเซ็ต)

สำหรับการสร้างไอเท็มนั้น จำเป็นต้องมีวัตถุดิบในการสร้าง โดยสามารถดูวัตถุดิบได้ในช่องด้านล่าง

เมื่อมีวัตถุดิบสำหรับการสร้างครบแล้ว ให้กดเมนูด้านล่าง จากนั้นระบบจะสุ่มไอเท็มชุดเกราะและอาวุธให้เรา

 • คำเตือน การสุ่มนั้นเป็นเรื่องของดวง บางครั้งการสุ่มไม่กี่ครั้งอาจจะได้เซ็ตที่ต้องการ บางครั้งการสุ่มจนหมดตัวก็อาจจะไม่ได้เซ็ตที่ต้องการเลยเช่นกัน
 • การสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(สุ่ม)ตั้งแต่เมืองที่5ขึ้นไป การสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธจะมีแยกตามสายจ๊อบด้วยเช่นกัน ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนทำการสร้าง

การสร้าง(ซื้อ)ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (PVP) Edit

Pvp menu

ระบบpvpเป็นระบบสำหรับผู้เล่นที่ต้องการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน(บางครั้งอาจพบnpcด้วยเช่นกัน)

การเข้าร่วมpvpสามารถเข้าร่วมได้โดยการกดแทปถัดจากแทปดันเจี้ยน (ตำแหน่งของเม้าส์ในรูป)

เมื่อกดมายังแทปpvpแล้ว จะปรากฎหน้าต่างเมนูpvpขึ้นมา โดยผู้สร้างสามารถเลือกรูปแบบการpvpในแบบที่ตัวเองต้องการได้

หลังจากที่เลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มรองสุดท้ายของเมนูpvp(ปุ่มที่เขียนกำกับว่าF8)

(ปุ่มสุดท้ายจะเป็นการยกเลิก)

ระบบจะทำการสุ่มคู่ต่อสู้(อาจใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง)เมื่อระบบทำการสุ่มคู่ต่อสู้ให้เรียบร้อย จะปรากฎหน้าต่างข้อความแจ้งขึ้นมา หากต้องการต่อสู้ให้เลือกตกลงไป ระบบจะพาผู้เล่นเข้าสู่แมพpvp

ขั้นตอนการสร้าง(ซื้อ)ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (PVP)

Npc pvp

การสร้าง(ซื้อ)ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธpvp สามารถสร้าง(ซื้อ)ได้ที่npcตามรูป (พบได้ในเมืองทุกเมือง(ยกเว้นเมืองเริ่มต้น))

Npc pvp create

โดยจะมีเมนูสำหรับการสร้าง(ซื้อ)ชุดเซ็ตและอาวุธ ให้เลือกชุดเซ็ตหรืออาวุธที่ต้องการสร้าง(ซื้อ)

สำหรับการสร้าง(ซื้อ)ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธpvpนั้น จะมีความต่างจากการสร้างชุดเซ็ตอื่นๆดังนี้

การสร้าง(ซื้อ)ชุดเกราะเซ็ตและอาวุธpvpนั้นต้องการอยู่3สิ่งด้วยกัน

Create pvp need

สิ่งแรกคือ เงิน โดยชุดเกราะเซ็ตและอาวุธในแต่ระดับมีความต้องการแตกต่างกันออกไป

สิ่งที่2คือ พ้อยด์ AP (ได้รับจากการpvp)

สิ่งที่3คือ Ranking

Ranking Check

 • Ranking สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อชนะpvpติดต่อกันและสามารถลดลงได้เรื่อยๆเมื่อแพ้ติดต่อกันเช่นกัน
 • ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นRanking ที่ Fจากนั้นเมื่อชนะติดต่อกันจะเปลี่ยนเป็นE,D,C,B,A,SและSS
 • Rankingของผู้เล่นรายอื่นจะปรากฎอยู่หน้าชื่อตัวละครรายนั้นๆ สำหรับตัวละครของผู้เล่นสามารถเช็ดได้โดยการกดปุ่มUบนคีย์บอร์ด (ตัวอักษรFพื้นหลังเทาในรูปจะเป็นตำแหน่งที่แสดงRankingของตัวผู้เล่น)
 • แม้ชุดเกราะและอาวุธเซตpvp จะมีการกำหนดRankingในการสร้าง(ซื้อ)ไว้ แต่หากRankingลดลงไปต่ำกว่าrankingที่กำหนดไว้หลังสร้าง(ซื้อ)ไอเท็มเหล่านั้นแล้ว ก็สามารถสวมใส่ได้ปกติ กล่าวคือRankingนั้นมีผลกับการสร้าง(ซื้อ)เพียงอย่างเดียว (ขอบคุณ คุณTHEN4T สำหรับข้อมูลส่วนนี้ครับ)

การสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (Henir's Spacetime) Edit

Henir's dungeon icon

Henir's Spacetime เป็นดันเจี้ยนพิเศษที่สามารถพบได้ทุกเมือง(ยกเว้นเมืองแรก)โดยดันเจี้ยนจะมีลักษณะดังในรูป

สำหรับดันเจี้ยนHenir's Spacetimeนั้น สามารถลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าเหนื่อยทุกครั้งที่ลง

ลักษณะของดันเจี้ยน ดันเจี้ยนจะรวมบอสทุกตัวที่มีอยู่ในเกม โดยผู้เล่นต้องกำจัดบอสเหล่านั้นเพื่อเปิดทางไปยังห้องต่อๆไป

ขั้นตอนการสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (Henir's Spacetime)

วัตถุดิบสำหรับชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ Henir's Spacetime

Henir's dungeon item

การจะสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ Henir's Spacetime จำเป็นต้องมีวัตถุดิบหลักๆ3อย่างดังในรูป

วัตถุดิบชิ้นที่ 1 ในรูป ได้จากการลงดันเจี้ยนทั่วไป หรือ หาซื้อได้จากnpcขายยา

Henir quest

วัตถุดิบชิ้นที่2 ในรูป ได้จากการเคลียร์ดันเจี้ยนHenir's Spacetime โดยจำเป็นต้องรับเควสมาก่อน

(ใน1วัน สามารถรับเควสได้1ครั้งเท่านั้น เมื่อส่งเควสแล้ว ต้องรอวันต่อไป)

วัตถุดิบชิ้นที่3 ในรูป ได้จากการลงดันเจี้ยน Henir's Spacetime

(วัตถุดิบชิ้นนี้ดรอปเฉพาะการลงดันเจี้ยน Henir's Spacetime 3ครั้งแรกของแต่ละวันเท่านั้น)

สามารถดูจำนวนครั้งที่วัตถุดิบยังดรอปได้บนไอค่อนของดันเจี้ยน หากเหลือ0เมื่อลงไปจะไม่ดรอป


Npc Henir

สำหรับการสร้างชุดเซ็ตและอาวุธนั้นให้ไปคุยกับ Npc ตามรูป (พบได้นอกเมืองทุกเมือง(ยกเว้นเมืองเริ่มต้น)ระหว่างทางเชื่อมต่อไปยังเมืองต่อๆไป)

Npc Henir menu

โดยจะมีเมนูสำหรับการสร้างชุดเซ็ตและอาวุธ ให้เลือกชุดเซ็ตหรืออาวุธที่ต้องการสร้าง

จากนั้นจะปรากฎไอเท็มที่ต้องใช้สำหรับการสร้างชุดเซ็ตหรืออาวุธนั้นๆ

หากมีไอเท็มวัตถุดิบที่ต้องการครบแล้วสามารถกดสร้างได้ตรงปุ่มเมนูด้านล่างของเมนูนี้

การสร้างชุดเซ็ตและอาวุธ Henir's Spacetimeนั้น จะมีรูปแบบที่ตายตัว

การสร้างต้องเริ่มสร้างจากชุดเซ็ตหรืออาวุธที่ระดับเลเวล 10 จากนั้นจะเลื่อนไปที่เลเวล20,30,40,50,60 ตามลำดับ

การสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ(ดันเจี้ยนลับ) Edit

ดันเจี้ยนลับเป็นดันเจี้ยนที่จะปรากฎ เมื่อผู้เล่นได้เคลียร์เงื่อนไขบางอย่างแล้ว

ในปัจจุบัน เกม Elsword มีดันเจี้ยนลับอยู่ทั้งหมด 4 ดันเจี้ยนด้วยกัน

เริ่มจากเมืองที่2 เมืองที่3 เมืองที่4 และเมืองที่5

ชุดเซ็ตดันเจี้ยนลับนั้นจะประกอบไปด้วย เสื้อ กางเกง/กระโปรง ถุงมือ รองเท้า อาวุธ และเครื่องประดับ

สำหรับดันเจี้ยนลับนั้น โดยทั่วไปจะมีชื่อเรียกดังนี้

2-x dun

2-x

2-x ticket

ต้องการตั๋วด้านซ้ายสำหรับการลงแบบ Normal และต้องการตั๋วด้านขวาสำหรับการลงแบบ Hell (1ตั๋วต่อการลง1ครั้ง)

3-x dun

3-x

3-x ticket

ต้องการตั๋วด้านซ้ายสำหรับการลงแบบ Normal และต้องการตั๋วด้านขวาสำหรับการลงแบบ Hell (1ตั๋วต่อการลง1ครั้ง)

4-x dun

4-x

4-x ticket

ต้องการตั๋วด้านซ้ายสำหรับการลงแบบ Normal และต้องการตั๋วด้านขวาสำหรับการลงแบบ Hell (1ตั๋วต่อการลง1ครั้ง)

5-x dun

5-x

5-x ticket

ต้องการตั๋วด้านซ้ายสำหรับการลงแบบ Normal และต้องการตั๋วด้านขวาสำหรับการลงแบบ Hell (1ตั๋วต่อการลง1ครั้ง)

*ตั๋วNormalของดันเจี้ยนลับ สามารถหาได้จากบอสทุกตัวของเมืองที่มีดันเจี้ยนลับนั้นๆ

*ตั๋วHellของดันเจี้ยนลับ สามารถหาได้จากมอนเตอร์ทุกตัวในดันเจี้ยนลับของดันเจี้ยนนั้นเอง

*ตั๋วทั้ง2ชนิด สามารถซื้อขายได้จากผู้เล่นรายอื่นเช่นกัน

ความพิเศษของดันเจี้ยนลับ

 • มอนเตอร์ในดันเจี้ยนลับเลเวลจะสัมพันธ์กับเลเวลของผู้เล่นเสมอ
 • โดยมอนเตอร์ของดันเจี้ยนลับในNormal Modeจะมีเลเวลเท่ากับผู้เล่นที่มีเลเวลสูงสุดในปาร์ตี้นั้นๆ
 • และมอนเตอร์ของดันเจี้ยนลับในHell Modeจะมีเลเวลเท่ากับผู้เล่นที่มีเลเวลสูงสุดในปาร์ตี้นั้นๆ+5เลเวลเสมอ
 • สำหรับ Ruto Mode จะปรากฎ เมื่อลงดันเจี้ยนลับในลักษณะการเล่นปาร์ตี้เท่านั้น โดยจะปรากฎใน Hell Mode
 • -มอนเตอร์ในRuto Modeจะมีเลเวลเท่ากับผู้เล่นที่มีเลเวลสูงสุดในปาร์ตี้นั้นๆ+7เลเวลเสมอ
 • -อัตราดรอปแรร์ไอเท็มจากบอสดันเจี้ยนลับใน Ruto Mode จะมีมากกว่า Hell Mode

การปลดล็อคดันเจี้ยนลับ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก หากจะบอกเป็นจุดๆไป

ต่อไปนี้จะเป็นการปลดล็อคดันเจี้ยนลับแบบคร่าวๆ (ค่อนข้างได้ผล)

 • พยายามเคลียร์เควสย่อยๆของเมืองๆนั้นให้หมด
 • จบเควสเนื้อเรื่องของเมืองๆนั้น
 • เคลียร์ดันเจี้ยนทุกดันเจี้ยนของเมืองๆนั้นทุกระดับความยาก

ขั้นตอนการสร้างเซ็ตและอาวุธ(ดันเจี้ยนลับ)

ในการสร้างเซ็ตและอาวุธ(ดันเจี้ยนลับ)สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือวัตถุดิบเฉพาะ ซึ่งวัตถุดิบเฉพาะในที่นี้จะขอแบ่งเป็น2ส่วน

วัตถุดิบสำหรับชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (ดันเจี้ยนลับ) ส่วนที่1

Key item

ไอเท็มชิ้นที่1 ดรอปจากมอนเตอร์จำพวกwally'sในดันเจี้ยน2-xและบอสประจำดันเจี้ยน2-x

ไอเท็มชิ้นที่2 ดรอปจากมอนเตอร์กิ้งก่าแดงในดันเจี้ยน3-xและบอสประจำดันเจี้ยน3-x

ไอเท็มชิ้นที่3 ดรอปจากมอนเตอร์ในดันเจี้ยน4-xและบอสประจำดันเจี้ยน4-x

ไอเท็มชิ้นที่4 ดรอปจากมอนเตอร์จำพวกทหารปีศาจในดันเจี้ยน5-xและบอสประจำดันเจี้ยน5-x

 • วัตถุดิบเฉพาะในส่วนที่1 นอกจากดรอปแล้ว สามารถหาซื้อขายได้จากผู้เล่นรายอื่น

วัตถุดิบสำหรับชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (ดันเจี้ยนลับ) ส่วนที่2

Secret dungeon medal

วัตถุดิบส่วนที่2 จะได้มาจากการเคลียร์ดันเจี้ยนลับ โดยการเคลียร์ดันเจี้ยนลับแต่ละดันเจี้ยน จะได้รับเหรียญที่แตกต่างกันไป

ดันเจี้ยนลับ2-x ได้รับเหรียญรูปเฟือง

ดันเจี้ยนลับ3-x ได้รับเหรียญรูปมังกร

ดันเจี้ยนลับ4-x ได้รับเหรียญรูปพืช

ดันเจี้ยนลับ5-x ได้รับเหรียญรูปบอสดันเจี้ยน5-x

 • เหรียญทุกชนิดไม่สามารถซื้อขายและเทรดได้

ในการเคลียร์ดันเจี้ยนลับเพื่อรับเหรียญนั้น จำเป็นต้องรับเควสจากบอร์ดตามเมืองต่างๆ เสียก่อน

เมื่อรับเควสแล้วหากเคลียร์ดันเจี้ยนได้สำเร็จจะได้รับเหรียญเป็นของรางวัล

โดยแต่ละดันเจี้ยนจะมีเควสรับเหรียญรางวัลที่แยกกันไป

สำหรับเควสรับเหรียญรางวัลของทุกดันเจี้ยนลับ จะแยกออกเป็น 2 เควส ดังนี้

 • เคลียร์ดันเจี้ยนลับนั้นๆ 1 รอบ (ระดับความยากแบบไหนก็ได้) ได้รับ 1 เหรียญ
 • เคลียร์ดันเจี้ยนลับนั้นๆ แบบ Hell Mode (เงื่อนไขการเคลียร์ของเควสนี้จะเปลี่ยนแปลงและวนไปวนมาทุกวัน) ได้รับ 2เหรียญ

Secret dungeon quest

 • เควสรับเหรียญรางวัลดันเจี้ยนลับ สามารถสังเกตไอคอนเควสบนหัวข้อและสามารถดูได้จากของรางวัลจากเควสเช่นกัน (ดังในรูป)

เมื่อส่งเควสรับเหรียญรางวัลไปแล้ว จะสามารถรับเควสได้อีกครั้งในวันถัดไป

วัตถุดิบทั่วไปสำหรับการสร้างชุดเกราะเซ็ตและอาวุธ (ดันเจี้ยนลับ)

Fragment

วัตถุดิบ2ชนิดนี้ สามารถได้จากการทุบชุดเกราะและอาวุธ โดยการทุบชุดเกราะและอาวุธที่ระดับเฉลี่ยต่างกัน จะได้ระดับวัตถุดิบที่ต่างกันเช่นกัน (หากทุบชุดเกราะหรืออาวุธเลเวล51-60จะได้วัตถุดิบสำหรับการสร้างเลเวล51-60)

 • ชุดเกราะเซ็ตแต่ละเซ็ตต้องการวัตถุดิบชนิดนี้แตกต่างกันไป ในขั้นแรก
 • การทุบไอเท็มสามารถทุบได้โดยใช้เมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายของเมนูทิ้งไอเท็มและอยู่ตำแหน่งด้านบนของ เมนูสกิลโน้ต

Key item3

วัตถุดิบชนิดนี้ สามารถซื้อได้จากnpcซ่อมหรือตี+ โดยแต่ละเมืองจะมีระดับที่แตกต่างกันไป

 • ในการสร้างชุดเกราะเซต (ดันเจี้ยนลับ) ความต้องการระดับของวัตถุดิบชนิดนี้ จะเปลี่ยนไปตามเซ็ตแต่ละเซ็ต

(แต่ละเซ็ตจะใช้ระดับไม่เหมือนกัน)

 • วัตถุดิบชนิดนี้ใช้สำหรับการสร้างชุดเกราะเซต (ดันเจี้ยนลับ)ขั้นแรกเท่านั้น (ชุดเซตมีทั้งหมด2ขั้น)

เมื่อมีวัตถุดิบครบแล้ว สามารถสร้างชุดเซ็ตและอาวุธ(ดันเจี้ยนลับ) ได้ที่npcซ่อมหรือตี+

npcซ่อมหรือตี+เมือง2สำหรับชุดเซ็ตหรืออาวุธ2-x

npcซ่อมหรือตี+เมือง3สำหรับชุดเซ็ตหรืออาวุธ3-x

npcซ่อมหรือตี+เมือง4สำหรับชุดเซ็ตหรืออาวุธ4-x

npcซ่อมหรือตี+เมือง5สำหรับชุดเซ็ตหรืออาวุธ5-x


Secret dungeon create

เลือกหัวข้อสำหรับการสร้าง ในการสร้างชุดเซตขั้นแรกนั้น จะใช้เฉพาะเหรียญของดันเจี้ยนลับซึ่งเป็นเหรียญหลักของชุดเซ็ตนั้นๆเหล่านั้น

สำหรับการสร้างชุดเซตและอาวุธในขั้นที่2นั้น จะใช้เหรียญดันเจี้ยนลับทุกดันในการสร้าง โดยจะใช้เหรียญดันเจี้ยนลับเหรียญหลักของเซ็ตนั้นมากที่สุด ส่วนเหรียญดันเจี้ยนลับของเซ็ตดันเจี้ยนลับเมืองอื่นๆจะใช้น้อยกว่า

 • นอกจากการสร้างแล้ว ชุดเซ็ตขั้นแรกสามารถได้จากบอสของดันเจี้ยนลับดันหลักของเซ็ตนั้นๆ
 • อาวุธดันเจี้ยนลับขั้นแรก ไม่สามารถสร้างที่npcซ่อมหรือตี+ที่มีชุดเซ็ตลับประจำเมืองนั้นได้

(ได้จากบอสลับของเซ็ตดันเจี้ยนลับเซตหลักของเมืองนั้นเท่านั้น)หรือสามารถหาได้จากผู้เล่นรายอื่น

คุณสมบัติพิเศษของอาวุธพิเศษ(อาวุธSetดันเจี้ยนลับ) Edit

เนื่องจากเกมElswordเป็นเกมที่มีอาวุธให้ผู้เล่นเลือกใช้อย่างหลากหลาย(ที่เลเวล60อาจมีอาวุธให้เลือกใช้ถึง 7 ชิ้นเลยทีเดียว) ผู้เล่นจึงมีความอิสระในการเลือกใช้อาวุธ ตามสไตล์หรือความพึ่งพอใจส่วนบุคคลได้ โดยในเกมElswordนั้นมีอาวุธอยู่หลายประเภท คุณสมบัติของอาวุธแต่ละประเภทจะประกอบด้วย

 • Critical Chance
 • Attack Speed
 • Accuracy

และบางชิ้นอาจมีคุณสมบัติ

 • Additional Damage
 • Dodge Rate
 • Running Speed&Jumping Speed
 • All Elemental Resistance
 • Elemental Resistance

แต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถพบได้จากอาวุธพิเศษเท่านั้น โดยอาวุธพิเศษสามารถพบได้จากดันเจี้ยนลับของแต่ละเมือง (หรือหาจากผู้เล่นรายอื่นที่นำมาขายในตลาดได้เช่นกัน) สำหรับอาวุธพิเศษแต่ละชิ้นนั้น จะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไป ตามอาวุธชิ้นนั้นๆ ในปัจจุบัน อาวุธพิเศษของดันเจี้ยนลับนั้น มีอยู่ทั้งหมด 4 ชิ้นด้วยกัน ประกอบด้วยไปด้วย 2-x 3-x 4-x และ 5-x

คุณสมบัติพิเศษของอาวุธ 2-x

2-x weapon effect

เมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาสเพิ่มความเร็วในการโจมตี(Attack speed)เป็น120%เป็นเวลา 5 วินาที หากตัวละครมี Attack Speedจากstatus20%อยู่แล้ว จะเร็วขึ้นไปอีก

(เมื่อติดคุณสมบัติจะปรากฎเงาสีน้ำเงินตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร)

(หากมีบัฟของสัตว์เลี้ยงก็จะเร็วขึ้นไปอีก)

คุณสมบัติพิเศษของอาวุธ 3-x

3-x weapon effect

เพิ่ม Fire Effect +%

(เมื่อติดคุณสมบัติจะปรากฎเอฟเฟคประกายไฟ เอฟเฟคมีความต่างจากเอฟเฟคของหินธาตุไฟ )

คุณสมบัติพิเศษของอาวุธ 4-x

4-x weapon effect

เมื่อโจมตีธรรมดา มีโอกาสที่จะเกิดหมอกพิษสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมาย

(เมื่อติดคุณสมบัติจะปรากฎหมอกพิษขึ้น เป้าหมายที่ถูกโจมตีหรืออยู่บริเวนนั้นจะถูกพิษและส่งผลให้hpลดลงอย่างรวดเร็วในชั่วขณะหนึ่ง)

คุณสมบัติพิเศษของอาวุธ 5-x

5-x weapon effect

เมื่อโจมตีธรรมดา มีโอกาสที่จะเกิดหมอกดำสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมาย

(เมื่อติดคุณสมบัติจะปรากฎหมอกดำขึ้น เป้าหมายที่ถูกโจมตีหรืออยู่บริเวณนั้นจะได้รับความเสียหายจากหมอกดำ และติดสถานะคำสาป)

 • สถานะคำสาปเมื่อติดสถานะนี้ จะส่งผลให้mpของตัวละครลดลงเรื่อยๆในชั่วขณะหนึ่ง

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki