FANDOM


Elstonedrop

ลักษณะของหินธาตุเมื่อดรอปได้ เป็นผลึก มีสีเทา

ในเกม Elsword นั้น มีระบบธาตุอยู่ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานและสะดวกสบายยิ่งขึ้น สำหรับระบบธาตุในเกม Elsword นั้น จะมีธาตุอยู่ 6 ชนิดคือ พิษ น้ำแข็ง ลม(หรือสายฟ้า) ไฟ แสงและมืด ซึ่งอยู่ในรูปของหินธาตุ

สามารถหาหินธาตุได้อย่างไร? Edit

วิธีได้หินธาตุต่างๆมานั้น จะได้จากการดรอป หินธาตุดิบ ของจากมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน ตามเควสหรือตามอีเวนท์ต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหินสีดำๆมีแถบสีเขียวแทรกอยู่ตรงกลาง

เมื่อได้หินธาตุดิบมาแล้ว ก็สามารถนำไปหลอมธาตุได้เลย แต่ผลที่ออกมาจะเป็นการสุ่มว่้า จะหลอมได้ธาตุใด ใน 6 ธาตุนี้

Elstonelist

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคือ พิษ น้ำแข็ง ลม(หรือสายฟ้า) ไฟ แสง มืดและหินธาตุดิบ ตามลำดับ

ถ้าต้องการหินธาตุแบบที่แสดงธาตุของมันออกมาเลย สามารถทำได้โดยการ สกัด หินธาตุ โดยวิธีการสกัดหินธาตุ สามารถทำได้โดยการซื้อไอเทมสำหรับสกัดธาตุ เป็นลักษณะขวดสีเหลืองๆราคา 2000ED สามารถซื้อได้จาก Npc ที่ขายยาจากทุกเมือง

Elstoneextracter

เมื่อได้มาแล้ว ให้คลิกขวาที่หินธาตุ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างมา

Elstoneextracting
ช่องแรกคือ จำนวนหินธาตุที่เราต้องการสกัดสามารถเลื่อนเลือกจำนวนได้ และช่องล่างคือจำนวนไอเทมสกัดหินธาตุที่เรามี

หลอมธาตุได้อย่างไร? Edit

เมื่อได้ของมาแล้ว ให้เราไปที่ Npc ที่ขายยาของเมืองใดเ้มืองหนึ่ง แล้วคลิกหน้าต่างซื้อของ

Elstoneenchancing

สำหรับธาตุนั้น สามารถใส่อาวุธได้ 2-3 ระดับ ขึ้นอยู่กับของที่จะนำมาใส่ เช่นเดียวกันกับเกราะทีสามารถใส่ได้ 1-2 ระดับ ขึ้นอยู่กับของที่จะนำมาใส่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นของระดับเลเวล 40 ขึ้่นไปถึงจะใส่ได้ระดับสูงขึ้น
เมื่อหลอมธาตุลงอาวุธ จะเพิ่มเอฟเฟคเมื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม แต่ถ้านำมาหลอมใส่เกราะ จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันการเกิดของธาตุที่นำมาใส่นั้นเอง
ซึ่งการหลอมธาตุนั้น สามารถหลอมธาตุระดับเดียวกันหลายระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าหลอม 2 ธาุตุผสมกันก็ได้

ต้องใช้หินธาตุจำนวนเท่าไร? Edit

แนะนำให้นำไอเทมชิ้นนั้นไปดูที่ Npc ได้เลย แต่ถ้าอยากรู้เช่นก่อนตัดสินใจซื้อของ สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้
หลอมธาตุครั้งแรก -> นำเลเวลของอาวุธ หารด้วย 2 / นำเลเวลของเกราะหารด้วย 8
หลอมธาตุครั้งที่ 2 -> นำผลลัพธ์ของข้อแรก คูณด้วย 3
หลอมธาตุครั้งที่ 3 -> นำเลเวลของอาวุธ คูณด้วย 3

ทั้งนี้ จะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับความแรร์ของสิ่งนั้น ดูได้จากชื่อของไอเทม
ชื่อสีขาว -> -4 ที่เลเวลของอาวุธก่อนนำไปคำนวณ / สำหรับเกราะนำไปคำนวณได้เลย
ชื่อสีเหลือง -> -2 ที่เลเวลของอาวุธก่อนนำไปคำนวณ / สำหรับเกราะนำไปคำนวณได้เลย
ชื่อสีม่วง -> นำไปคำนวณได้เลย / +4 ที่เลเวลของเกราะก่อนนำไปคำนวณ
ชื่อสีส้ม -> +2 ที่เลเวลของอาวุธก่อนนำไปคำนวณ / +4 ที่เลเวลของเกราะก่อนนำไปคำนวณ

หากต้องการคำนวณจำนวนที่ใช้ทั้งหมด 3 ระดับเลย ให้นำค่าคลาดเคลื่อนที่ต้อง + กับความแรร์ของไอเทมมารวมก่อน แล้วคูณด้วย 5 ก็จะเป็นจำนวนที่ต้องใช้ทั้งหมดตั้งแต่ขั้น 1 ถึงขั้น 3

เมื่อคำนวณแล้วเหลือเศษ ให้ปัดขึ้นให้หมด

แล้วมีเงื่อนไขในการหลอมธาตุมั้ย? Edit

ธาตุในเกมมีทั้งหมด 6 ธาตุ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทออกผลอยู่ในระยะเวลาหนึ่งกับออกผลเมื่อโจมตีเท่านั้น
โดยธาตุที่อยู่ในประเภทแรกนั้น มี ไฟ น้ำแข็งและพิษ
ธาตุที่อยู่ในประเภทที่ 2 นั้นก็มี ลม แสงและมืด
ดูง่ายๆก็คึือธาตุที่ใส่ไปแล้วมีเอฟเฟคที่อาวุธเป็นควัน กับเอฟเฟคที่อาวุธเป็นแสง จะใส่ประเภทเดียวกันในวุธเดียวกันไม่ได้
ธาตุ 2 ประเภทนี้ สามารถนำมาผสมด้วยกันได้ แต่ผสมธาตุประเภทเดียวกันด้วยกันไม่ได้
เช่น เราหลอมธาตุไฟไป ก็สามารถหลอมธาตุไฟเพื่อเพิ่มระดับได้ หรืออาจจะใส่ธาตุมืด ธาตุแสงหรือธาตุลมไปผสมก็ได้
แต่ธาตุน้ำและธาตุพิษจะไม่สามารถหลอมลงไปด้วยได้ เช่นเดียวกันกับที่ธาตุแสง และธาตุลม ไม่สามารถหลอมไปผสมกับของที่มีธาตุมืดอยู่แล้ว นอกจากจะถอดธาตุประเภทเดียวกันออกก่อน

ผลของธาตุ Edit

ธาตุประเภทออกผลอยู่ในระยะเวลาหนึ่งสามารถเกิดผลซ้อนกันได้ สังเกตได้จากรูปสถานะผิดปกติแล้วมีเครื่องหมายตกใจขึ้น จำนวนเครื่องหมายตกใจคือจำนวนครั้งที่เอฟเฟคธาตุซ้อน

การคำนวณผลของธาตุที่ต้องใช้พลังโจมตีของอาวุธ จะคิดโดยการนำพลังโจมตีทางกายภาพดั้งเดิม + พลังโจมตีทางเวทมนตร์ดั้งเดิม ของอาวุธชิ้นนั้น เพราะฉะนั้นการตีบวกอาวุธไม่ทำให้ผลของธาตุแรงขึ้นแต่อย่างใด

มีแต่การโจมตีธรรมดาและสกิล Active เท่านั้น ที่ทำให้เกิดผลของธาตุได้ สกิล Special Active จะไม่ทำให้ธาตุเกิดผล

หินธาตุ Edit

FireElstone ธาตุไฟ
จัดอยู่ในธาตุประเภทออกผลอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง สามารถทำให้เกิดผลซ้อนได้ 3 ครั้ง ผลของธาตุไฟจะทำความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้าม เพิ่มระดับของธาตุจะเพิ่มโอกาสติดธาตุและความแรงของดาเมจที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับ
ธาตุไฟเป็นธาตุที่สามารถทำดาเมจได้สูงสุดในบรรดา 6 ธาตุ

เอฟเฟคเผาไหม้ระดับ 1 : โอกาสเกิด 5%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 30% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 45% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 60% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที

เอฟเฟคเผาไหม้ระดับ 2 : โอกาสเกิด 8%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 60% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 90% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 120% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที

เอฟเฟคเผาไหม้ระดับ 3 : โอกาสเกิด 10%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 90% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 135% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 180% ของพลังโจมตีอาวุธเป็นเวลา 10 วินาที

IceElstone ธาตุน้ำแข็ง
จัดอยู่ในธาตุประเภทออกผลอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง สามารถทำให้เกิดผลซ้อนได้ 3 ครั้ง ผลของธาตุน้ำแข็งทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่และพลังป้องกันลดน้อยลง เพิ่มระดับของธาตุจะทำให้เพิ่มโอกาสติดธาตุและทำให้ระยะเวลาของธาตุอยู่ได้ยาวนานขึ้น
จัดว่าเป็นธาตุที่ได้รับความนิยมธาตุหนึ่ง

เอฟเฟคเยือกแข็งระดับ 1 : โอกาสเกิด 6%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 30% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 45% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 45% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 60% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

เอฟเฟคเยือกแข็งระดับ 2 : โอกาสเกิด 12%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 30% เป็นระยะเวลา 13 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 45% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 45% เป็นระยะเวลา 13 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 60% เป็นระยะเวลา 13 วินาที

เอฟเฟคเยือกแข็งระดับ 3 : โอกาสเกิด 15%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 30% เป็นระยะเวลา 17 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 45% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 45% เป็นระยะเวลา 17 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% และลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม 60% เป็นระยะเวลา 17 วินาที

PoisonElstone ธาตุพิษ
จัดอยู่ในธาตุประเภทออกผลอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง สามารถทำให้เกิดผลซ้อนได้ 3 ครั้ง ผลของธาตุพิษทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเร็วในการโจมตีลดลงและทำความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วย เพิ่มระดับของธาตุจะเพิ่มโอกาสติดธาตุและความแรงของดาเมจที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับ
เป็นธาตุที่ได้รับความนิยมในการ PvP อีกธาตุหนึ่ง

เอฟเฟคพิษระดับ 1 : โอกาสเกิด 5%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 20% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 8% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 30% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 12% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 40% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 16% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

เอฟเฟคพิษระดับ 2 : โอกาสเกิด 8%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 45% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 8% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 67% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 12% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 90% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 16% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

เอฟเฟคพิษระดับ 3 : โอกาสเกิด 10%

เกิดผลซ้อน 1 ครั้ง: สร้างดาเมจ 67% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 8% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 2 ครั้ง: สร้างดาเมจ 101% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 12% เป็นระยะเวลา 10 วินาที
เกิดผลซ้อน 3 ครั้ง: สร้างดาเมจ 135% ของพลังโจมตีอาวุธและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 16% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

WindElstone ธาตุลม
จัดอยู่ในธาตุประเภทที่ออกผลเมื่อโจมตี ผลของธาตุลม เมื่อโจมตีจะทำให้มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้าม พร้อมสร้างความเสียหายมากกว่าเดิม 40% จากดาเมจเดิม และเมื่อธาตุลมติดผล การโจมตีที่ทำให้ธาตุลมเกิดผล การโจมตีนั้นจะมีค่า Knock down เป็น 0 เพิ่มระดับของธาตุเพื่อเพิ่มโอกาสติดธาตุ
เป็นธาตุที่นิยมใน PvE และ PvP ธาตุหนึ่ง สามารถสร้างความเสียหายได้มากสำหรับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูง หรือต้องการสังหารในระยะเวลาสั้นๆ

เอฟเฟคช้อตระดับ 1 : โอกาสเกิด 6%
เอฟเฟคช้อตระดับ 2 : โอกาสเกิด 12%
เอฟเฟคช้อตระดับ 3 : โอกาสเกิด 15%

LightElstone ธาตุแสง
จัดอยู่ในธาตุประเภทที่ออกผลเมื่อโจมตี ผลของธาตุแสง เมื่อโจมตีจะมีโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลายสถานะเป็นหิน ไม่สามารถทำอะไรได้ในระยะเวลาหนึ่ง แต่ระหว่างที่ติดสถานะเป็นหินนั้น จะทำให้มีพลังป้องกันกายภาพและเวทมนตร์เพิ่มขึ้น 10% และติดสถานะ Super Armor เพิ่มระดับของธาตุเพื่อเพิ่มโอกาสติดธาตุและระยะเวลาของสถานะ
ใน PvE เมื่อมอนสเตอร์ติดเอฟเฟคธาตุระหว่างการโจมตี การโจมตีจะหยุดชะงักแต่จะโจมตีต่อจากจุดเดิมหลังจากที่ผลของธาตุหาย
ใน PvP เมื่อผู้เล่นติดเอฟเฟคธาตุ จะทำให้เกิดสถานะหินตามปกติ แต่เมื่อหมดระยะเวลาของสถานะแล้ว จะทำให้ล้มลงไป

เอฟเฟคหินระดับ 1 : โอกาสเกิด 5% ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะเป็นหิน 2 วินาที
เอฟเฟคหินระดับ 2 : โอกาสเกิด 8% ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะเป็นหิน 2.5 วินาที
เอฟเฟคหินระดับ 3 : โอกาสเกิด 10% ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะเป็นหิน 3 วินาที

DarkElstone ธาตุมืด
จัดอยู่ในธาตุประเภทที่ออกผลเมื่อโจมตี ผลของธาตุมืด เมื่อโจมตีจะทำให้มีโอกาสดูด Hp และ Mp มาจากฝ่ายตรงข้ามจำนวนหนึ่ง เพิ่มระดับของธาตุเพื่อเพิ่มโอกาสติดธาตุและจำนวน Hp และ Mp ที่สามารถดูดมาได้

เอฟเฟคดูดซับระดับ 1 : โอกาสเกิด 5% ดูด Hp ฝ่ายตรงข้าม 20% ของพลังโจมตีอาวุธและดูด 10 Mp
เอฟเฟคดูดซับระดับ 2 : โอกาสเกิด 8% ดูด Hp ฝ่ายตรงข้าม 40% ของพลังโจมตีอาวุธและดูด 20 Mp
เอฟเฟคดูดซับระดับ 3 : โอกาสเกิด 10% ดูด Hp ฝ่ายตรงข้าม 60% ของพลังโจมตีอาวุธและดูด 30 Mp

หินธาตุแบบดูโอ้ Edit

นอกจา่กหินธาตุปกติแล้ว ยังมีหินธาตุอีกแบบนึงซึ่งผมขอเรียกว่าหินธาตุแบบดูโอ้
โดยหินประเภทนี้จะให้ผลธาตุถึงระดับขั้น 2 เท่านั้น
เช่น อาวุธเปล่าๆ 1 ชิ้นใส่หินดูโอ้ไฟระดับ 2 ก็จะกลายเป็นอาวุธที่มีเอฟเฟคธาตุไฟระดับ 2
แต่ถึงแม้จะใช้อาวุธที่ใส่ธาตุไฟ 1 ขั้น แล้วใส่หินดูโอ้ไฟระดับ 2 หลังจากใช้แล้วมันก็จะยังอยู่ที่ระดับ 2 ไม่ได้เพิ่มเป็นระดับ 3 แต่อย่างใด
สามารถหาได้จากอีเวนท์แจกต่างๆและ Ice Burner

รูป ผลของหินธาตุ
DoubleFireElstone ให้ผลธาตุไฟระดับ 2
DoubleIceElstone ให้ผลธาตุน้ำแข็งระดับ 2
DoublePoisonElstone ให้ผลธาตุพิษระดับ 2
DoubleWindElstone ให้ผลธาตุลมระดับ 2
DoubleLightElstone ให้ผลธาตุแสงระดับ 2
DoubleDarkElstone ให้ผลธาตุมืดระดับ 2
WindFireElstone ให้ผลธาตุลมและธาตุไฟอย่างละระดับ
WindIceElstone ให้ผลธาตุลมและธาตุน้ำแข็งอย่างละระดับ
WindPoisonElstone ให้ผลธาตุลมและธาตุพิษอย่างละระดับ
LightFireElstone ให้ผลธาตุแสงและธาตุไฟอย่างละระดับ
LightIceElstone ให้ผลธาตุแสงและธาตุน้ำแข็งอย่างละระดับ
LightPoisonElstone ให้ผลธาตุแสงและธาตุพิษอย่างละระดับ
DarkFireElstone ให้ผลธาตุมืดและธาตุไฟอย่างละระดับ
DarkIceElstone ให้ผลธาตุมืดและธาตุน้ำแข็งอย่างละระดับ
DarkPoisonElstone ให้ผลธาตุมืดและธาตุพิษอย่างละระดับ
ไกด์แนะนำ

Interface ในเกม
ระบบสัตว์เลี้ยง
ระบบขายของ
ระบบออฟชั่น
ระบบธาตุ
ค่า Status
สถานะโกรธ
Skill Notes
ระบบศิษย์-อาจารย์
Cash Shop
ชุดเซ็ตต่างๆ

การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (Korean Version) (เซิฟไทยใช้ตัวนี้)
การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (New Version)
การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (Old Version)
วิธีการสร้างตัวละครพิเศษ (Raven, Eve,Chung)
วิธีปลดล็อค Locked Skill (Korean Version) (เซิฟไทยใช้ตัวนี้)
วิธีปลดล็อค Locked Skill (Old Version)
วิธีการทำคอมโบ

Elsword Skill Simulator
วิธีเปลี่ยนเสียงเป็นญี่ปุ่น