FANDOM


การเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เเละคลาส 3 สามารถรับเควสได้ที่บอร์ด (ป้ายสีน้ำตาลที่มีทุกเมือง) โดยเควสจะมีแถบสี สีน้ำเงินเข้มเเละมีชื่อคลาสกำกับไว้เสมอ (สำหรับเซิฟเกาหลีจะมีภาษาอังกฤษด้วย)

จะสามารถเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก (คลาส 2) ได้อย่างไร??


ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก ตัวละครนั้นจะต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป โดยจะใช้แผนที่ Elder ในการทำเควสและจากนั้นต้องทำเควสด้วยกัน 8 เควสโดย 4 เควสแรกเป็นเควสเตรียมพร้อมและ 4 เควสหลังเป็นเควสหลังจากเลือกสายแล้ว สำหรับตอนเลือกสายนั้น เมื่อทำเควส 4 เควสแรกเสร็จจะมีเควสขึ้นมา 2 เควส เควส 2 เควสนี้จะเป็นเควสเลือกสาย (เช่น Elsword เปลี่ยนคลาส 2 จะเปลี่ยนได้เป็น Sword Knight และ Magic Knight ก็จะมาเลือกเปลี่ยนตอนนี้) โดยลำดับบน-ล่าง จะเป็นลำดับตายตัว ซึ่งจะสายไหนจะเป็นตัวเลือกบนหรือล่างนั้น จะบอกเอาไว้ในไกด์ข้างล่างนี้ ระวังด้วย เพราะเมื่อทำเควสไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้

จะสามารถเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3) ได้อย่างไร??

ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 ตัวละครนั้นจะต้องมีเลเวล 35 ขึ้นไปและจากนั้นต้องทำเควสด้วยกัน 5 เควสซึ่งจะใช้แมพ Altera และ Feita ในการทำเควส ซึ่งในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3) สามารถเริ่มเควสได้ที่ Ariel ทุกเมือง

ข้อแนะนำในการเปลี่ยนอาชีพ

ในแต่ละเควสที่มีการหาไอเทมนั้นแนะนำว่า ให้เลือกระดับความยากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากอัตราการดรอปไอเทมแปรผันต่อระดับความยาก (ถึงแม้ว่าจะเป็นเควสฆ่าก็ต้องทำแบบนี้ เพราะจะได้เควสและ Exp ด้วย) และแนะนำให้ไปเป็นปาร์ตี้ เพราะเมื่อในปาร์ตี้มีผู้เล่นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะทำให้อัตราดรอปของไอเทมทุกชิ้นคูณ 2

ทุกเควสต้องใช้ความอดทนในการทำ ถึงแม้ว่าไอเทมบางชิ้นมันจะยากในการดรอป แต่มันต้อง "ดรอป" แน่นอน

ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปลี่ยนคลาสครับ

หากเกิดความผิดพลาดหรือสงสัยว่าจะมีข้อผิดพลาด

เนื่องจากมีการพบว่า เควสมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทราบที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ จึงอาจเกิดความผิดพลาดได้

กรุณามาโพสในกระทู้นี้ พร้อมข้อมูลและหลักฐาน http://s4.zetaboards.com/Elsword_TW_GarrisoN/topic/8862110/1/ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

วิธีการเรียกชื่อด่านแบบย่อ Edit

เพื่อให้ง่ายและกระชับในการทำไกด์ จึงได้มีการเรียกชื่อด่านแต่ละด่านอย่างย่อๆ โดยมีแบบฟอร์มเป็น X-Y เมื่อ

X แทนหมู่บ้าน โดยจะใช้ตัวแทนดังนี้
Ruben (หมู่บ้านแรกที่เราเกิด) [บรรยากาศรอบหมู่บ้านเป็นป่า] แทนว่า 1
Elder (หมู่บ้านถัดจาก Ruben ทางขวา) [บรรยากาศเป็นเมือง] แทนว่า 2
Bethma (หมู่ถัดจาก Elder ทางขวา) [บรรยากาศเป็นหุบเขา] แทนว่า 3
Altera (หมู่บ้านถัดจาก Bethma เมื่อถึงทางแยก เลือกขึ้นด้านบน) [บรรยากาศอยู่ใต้ดิน] แทนว่า 4
Feita (หมู่บ้านถัดจาก Bethma เมื่อถึงทางแยก เลือกลงด้านล่าง) [บรรยากาศเป็นทะเลทรายและป่า] แทนว่า 3x หรือ x เฉยๆ
Velder (หมู่บ้านถัดมาทางขวาจาก Feita) [บรรยากาศเป็นค่ายทหาร] แทนว่า 5

Y แทนด่านในหมู่บ้านนั้น โดยจะใช้ตัวแทนตามลำดับด่าน โดยเรียงตามลำดับเลเวลที่แนะนำ (เทียบกับระดับ 1 ดาว)
เช่นในหมู่บ้านนั้นมี 4 ด่าน (สมมุติแทนเลขหมู่บ้านนั้นว่า A)
ด่าน A มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 1-2
ด่าน B มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 3-4
ด่าน C มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 2-3
ด่าน D มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 4-5

ก็จะเรียงลำดับได้ดังนี้ A-A , A-C , A-B และ A-D ตามลำดับ
ซึ่งโดยปกติแล้วด่านที่มีเลเวลที่แนะนำสูงกว่า ต้องผ่านด่านที่มีเลเวลแนะนำต่ำกว่า จึงจะผ่านเข้าไปเล่นได้
สังเกตว่า มันจะเป็นทางต่อเป็นสายกัน
โดยในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 จะใช้แผนที่หมู่บ้าน Elder ในการทำเควส

ElderMap

เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (คลาส 2) Edit

Elsword Edit

Knight Quest

 1. ฆ่า Momber Mong 15 ตัวใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ฆ่า Jango และ Kid Phoru อย่างละ 14 ตัวใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Sword Knight Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. ฆ่า Wally the Guardian 5 ตัว เเละ Crossbow Soldier 8 ตัวใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 3. หาไอเทมหางหนู 7 ชิ้นจาก Mickey ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 4. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Magic Knight Quest (ตัวเลือกอันกลาง) Edit

 1. ฆ่าบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ฆ่า Mickey 7 ตัว ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 4. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardianใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Sheath Knight Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 2. ผ่าน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆) ภายใน 10 นาที
 3. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆) โดยไม่นับเวลา
 4. เก็บไอเทม 1 ชิ้นจากบอส 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Aisha Edit

Magician Quest

 1. ผ่าน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้ ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 2. ฆ่า Jango และ Kid Phoru อย่างละ 14 ตัวใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
  • ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากมินิบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 3 ชิ้นจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 4 ชิ้นจาก White Ghost Magician ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ขวดยา MP 5 ขวด (สามารถซื้อจากคนขายยาได้)

High Magician Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. ดรอปไอเทม 1 อันจากมินิบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 2. หาถังน้ำมัน 2 ถังจาก Crossbow Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 50 Hits
 4. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Dark Magician Quest (ตัวเลือกอันกลาง) ยากที่สุด Edit

 1. ผ่าน 2-5 ระดับระดับความยากใดก็ได้ ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 2. จัดการบอส Wally-8 ในแผนที่ 2-5 1 ครั้ง ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 60 Hits
 4. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder

Battle Magician Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • จัดการมอนสเตอร์ Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้ 5 ตัว
  • จัดการมอนสเตอร์ Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้ 9 ตัว
  • จัดการบอส Wally-8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Rena Edit

Ranger Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปหางหนู 7 หางจาก Mickey ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) 1 ครั้ง

Sniping Ranger Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. หาถังน้ำมัน 2 ถังจาก Crossbow Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. จัดการ Crossbow Soldier 12 ตัว ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป

Combat Ranger Quest (ตัวเลือกอันกลาง) Edit

 1. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 2. ฆ่ามอนเตอร์จำนวนหนึ่งใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ใน 10 นาที
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป

Trapping Ranger Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 2. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากทหารใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Raven Edit

Taker Quest

 1. ฆ่า Puru 9 ตัวใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 3. หาจดหมายลับจากบอส Puru ใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ฆ่า Bomber Mong 18 ตัว ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)

Sword Taker Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. หาตราสัญลักษณ์ 10 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาดาบ 1 เล่มจาก Wally Guardian ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. หาหนังสือ 1 เล่มจากมินิบอส Vergnert ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Over Taker Quest (ตัวเลือกอันกลาง Edit

 1. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. หาตราสัญลักษณ์ 10 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ฆ่าบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Weapon Taker Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Eve Edit

Another Code Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปหินเวทมนตร์ 4 อันจาก White Ghost Magician ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 15 อันจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทมจากบอส William ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Code Exotic Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปเตาไฟ 1 อันจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. หาประแจ 1 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Code Architecture Quest (ตัวเลือกอันกลาง) Edit

 1. หาแอปเปิ้ล 1 ลูกจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 2. หาไอเทม 2 อันจากมอนสเตอร์ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาไอเทม 1 อันจาก Wally Guardians ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Code Electra Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Chung Edit

Guardian Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากบอส William ในแผนที่ 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)

Fury Guardian Quest (ตัวเลือกอันบน) Edit

 1. จัดการบอส Wally-8 ในแผนที่ 2-5 1 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 2. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ใน 10 นาที
 3. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Shooting Guardian Quest (ตัวเลือกอันกลาง) Edit

 1. ผ่าน 2-5 โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 30 Hits ในระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 3. ฆ่า Little Soldier เเละ Big Soldier อย่างละ 14 ตัวใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Shelling Guardian Quest (ตัวเลือกอันล่าง) Edit

 1. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากบอส William ในแผนที่ 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Ara Edit

Little Xia <<< เริ่มทำตรงไหน? งง กันไหม

 1. ผ่าน 2-4 Hard ให้ได้ rank B หรือมากกว่า
 2. หาไอเทม 2 ชิ้น จาก บอส Nasod Benders at 2-3 ทุกระดับ
 3. ผ่าน 2-2 Hard 2ครั้ง
 4. ผ่าน 2-5 Hard ให้ได้ rank B หรือมากกว่า

Little Hsien QuestEdit

 1. คุยกับ Echo คนขายยาเมือง Elder
 2. ผ่าน 2-3 Hard ใน 8 นาที
 3. ผ่าน 2-4 Very Hard 2 ครั้ง
 4. ผ่าน 2-1 Very Hard ห้ามโดนmonsterโจมตี 20ครั้ง

เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3) Edit

ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 จะใช้แผนที่หมู่บ้าน Altera และ Peyita ในการทำเควส

Altera

AlteraMap

Feita

PeyitaMap

Lord Knight Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
  • ทำลายบอส 4-5 4 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
  • ทำลายบอส 4-6 4 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับทหารหนุ่ม Lento ใน Feita
 4. ดรอปไอเทม 100 ชิ้นจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจใน Feita แผนที่ใดก็ได้่ ระดับความยากใดก็ได้

Rune Slayer Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
  • ทำลายบอส 4-5 9 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
  • ทำลายบอส 4-6 5 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับทหารหนุ่ม Lento ใน Feita
  • ดรอปไอเทม 10 ชิ้นจาก พ่อมด ใน Feita
  • ดรอปไอเทม 10 ชิ้นจาก โกเลม ใน Feita
  • ดรอปไอเทม 10 ชิ้นจาก ทหารปีศาจ ใน Feita

Infinity Sword Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
  • ทำลายบอส 4-5 4 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
  • ทำลายบอส 4-6 4 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
 4. หาไอเทม 10 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภทปีศาจในเมือง Feita

Elemental Master Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 20 ชิ้นจากมอนสเตอร์ใน 4-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ดรอปไอเทม 5 ชิ้นจาก Nasod Blader ใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Feita
 5. ดรอปไอเทม 40 ชิ้นจากหมอผี ใน Feita

Void Princess Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ทำลายมอนสเตอร์ Nasod Blader 200 ตัวใน ดันเจี้ยน Nasod Foundry เมือง Altera (คำแนะนำ : ควรเลือกระดับยากที่สุดแล้วลงเป็นปาร์ตี้เพื่อให้จบไว *1วันเก็บได้ประมาณ70ตัวเควสนี้ประมาณ3วันเสร็จ หรือเลือก 4-5 แล้วอย่าตีเครื่องผลิตNasod Blader รอให้มันผลิตNasod Bladerออกมาแล้วก็ตีไปแรื่อยจนครบ200ตัว)
 4. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Feita
 5. ดรอปไอเทม 10 ชิ้นจากบอสใน Feita (แนะนำ 3x-4)

Dimension Witch Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ดรอปไอเทม 5 ชิ้นจาก Nasod Blader ใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Feita
 5. ดรอปไอเทม 40 ชิ้นจากมอนสเตอร์หมอผีใน Feita (แนะนำ 3x-3)

Grand Archer Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 5 ชิ้นจาก Nasod Scout Type-L ใน 4-2 ระดับความยากใดก็ได้
  • ทำลาย Nasod Blader 20 ตัวใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
  • ทำลาย King Nasod บอส 4-6 4 ครั้ง ระดัีบความยากใดก็ได้
 3. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Feita
 4. ดรอปไอเทม 20 ชิ้นจาก Necromancer ทุกตัวใน Feita

Wind Sneaker Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 7 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ทำลายบอส 4-6 5 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Feita
 5. ทำลายมอนสเตอร์โกเลม 100 ตัวใน Peyita (แนะนำ 3x-1)


Night Watcher Quest Edit

 1. พูดคุยกับ Altera Pongo พี่อาเดล .
 2. เก็บไอเทม 7 ชิ้นจากมอนสเตอร์ใน Altera
  • แนะนำ :: 4-1 กับ 4-5
 3. เก็บ King Nasod (Boss) 4 ครั้ง ใน4-6กับความยากใดก็ได้
 4. พูดคุยกับAllegroในPeita
 5. เก็บไอเทม 20 ชิ้น จากGlitter(หมอผี) ใน Feita
  • แนะนำ :: X-3 เส้น miniboss. (โหมดยากมาก)(ตกต่ำมาก)

Blade Master Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากบอส 4-5 ในระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
  • ฆ่ามอนสเตอร์ถือหอกในเมือง Feita 15 ตัว
  • ฆ่ามอนสเตอร์ถือโล่ในเมือง Feita 60 ตัว
  • ฆ่ามอนสเตอร์หมอผีในเมือง Feita 30 ตัว

Reckless Fist Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
  • ดรอปไอเทม 25 ชิ้นจาก Nasod Blader ใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 10 อัน (ได้จากการแยกอาวุธ, ชุดเกราะเลเวล 28-37)
  • ยา Hp 9200 2 ขวด
  • ดรอปไอเทม 5 ชิ้นจาก Assault Nasod: Type-W9 ใน 4-6 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทม 20 ชิ้นจาก Elite Nasod Guard: Shield ใน 4-6 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
 3. ดรอปไอเทม 3 ชิ้นจากบอส 3x-1 ระดับความยากใดก็ได้

Veteran Commander Quest Edit

 1. พูดคุยกับหัวหน้าหมู่บ้าน Altera
 2. เก็บไอเทม 30 ฃิ้นจากมอนสเตอร์ใน Altera ทุกตัว (แนะนำ 4-5 ยากมาก)
  • เก็บไอเทม 20 ชิ้นจากตัวถือโล่ ใน 4-6 ระดับใดก็ได้
  • เก็บไอเทม 2 ชิ้นจาก Ignis (คู่เกย์สีแดงNasod) ใน 4-6
 3. พูดคุยกับ Lento ใน Feita
  • เก็บไอเทม 3 ชิ้นจาก Knight Dullahan ในX-1 .
  • เก็บไอเทม 15 ชิ้นจาก Golem ในX-1 .

Code Nemesis Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ทำลายบอส 4-5 5 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทมจาก Nasod Scout Type-L ใน 4-2 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทมจาก Assault Nasod Type-W9 ใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทมจากบอส 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
 4. ดรอปไอเทม 3 ชิ้นจากบอส 3x-1 ระดับความยากใดก็ได้

Code Empress Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ดรอปไอเทมจาก Nasod Robot Type-L 20 ชิ้นใน 4-6 (แนะนำวิธีการทำเควส: ลงระดับ 3 ดาว ไปฆ่า Type-L ในห้องแรกแล้วถอดของ ออกจากดันเจี้ยนแล้วเข้าใหม่ เนื่องจากในด่านทั้งหมดจะมีแค่ 4 ตัวเท่านั้น)
 4. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
  • ดรอปไอเทม 45 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภทปีศาจใน Peyita ระดับความยากใดก็ได้ (แนะนำ 3x-1)
  • ดรอปไอเทม 20 ชิ้นจาก Lantern Fly ระดับความยากใดก็ได้ (แนะนำ 3x-1)
  • ดรอปไอเทม 15 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภทโกเลม ระดับความยากใดก็ได้ (แนะนำ 3x-1)

Code Battle Seraph Quest Edit

 1. พูดคุยกับหัวหน้าหมู่บ้าน Altera
 2. เก็บไอเทม 7 ชิ้น จาก Nasod Type-W9 ใน 4-5
  • ทำลาย Nasod 90 ตัว
  • เก็บไอเทม 4 ชิ้นจาก King Nasod ใน 4-6
  • (แนะนำ :: 1รอบของโหมดยากมากและ3รอบในโหมดปกติ 4-6)
 3. พูดคุยกับ Lento ใน Feita
 4. เก็บไอเทม 40 ชิ้นจากNecromancers Glitter ใน Feita
  • แนะนำ3x-3โหมดยากมาก

Iron Paladin Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ดรอปไอเทม 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์ในเมือง 4 (แนะนำ 4-5)
 3. ทำลายบอส 4-6 5 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
 5. ดรอปไอเทม 10 ชิ้นจากบอสในเมือง Feita (แนะันำ 3x-4)

Deadly Chaser Quest Edit

 1. คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของเมือง 4
 2. ทำลาย Nasod Blader 12 ตัวใน 4-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ทำลายบอส 4-6 12 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Feita
  • หาไอเทม 10 ชิ้นจากโกเลมในเมือง Feita
  • หาไอเทม 10 ชิ้นจากหมอผีในเมือง Feita
  • หาไอเทม 10 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภทปีศาจ (ยกเว้นหมอผี) ในเมือง Feita

Tactical Trooper Quest Edit

 1. พูดคุยกับหัวหน้าหมู่บ้าน ในAltera
 2. เก็บไอเทม 30 ชิ้นจาก IC ZX-32 nasod ใน Altera
  • แนะนำ4-5โหมด Hard มาก
 3. เก็บไอเทม 4 ชิ้นจาก King Nasod ใน4-6
  • แนะนำ4-6โหมดปกติสำหรับการประหยัดStamina
 4. Upon accept part 4, you will receive a Disforzen portal. Deliver the portal to Lento in Feita.(Googleแปล งงชิเขียนเพียวๆเลยดีกว่า)
 5. เก็บไอเทม 10 ชิ้นจาก Boss ใน Peita X-1,X-2,X-3 ตัวใดก็ได้
  • แนะนำ :: X-3 สำหรับเส้นทางที่เร็วที่สุด. ( ล่าง)

Sakra Devanam Quest Edit

 1. คุยกับ Adel เมือง Elder แล้วไปจิ้นต่อกับ Ponggos เมือง Altera.
 2. หา ชิปIC 30 ชิ้นจาก monster nasod ในเมือง Altera.
 3. หาไอเทม:
  • 4 Crow Rider in 4-5
  • 4 Nasod King in 4-6
 4. คุยกับ ariel ในเมือง Hamel
 5. หาไอเทม 100 ชิ้น ตกจาก Glitter Monsters ใน dungeons ของเมือง Feita.

หมดแล้วครับ! ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด จะมาเปลี่ยนให้ครับ

___________________

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki