FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
WSSkill2 Wind Sneaker เลเวล 5 80 SP
- - บัพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ฮีล โจมตีเร็วขึ้น เคลื่อนที่เร็วขึ้น กระโดดสูงขึ้น ระยะเวลา MP ที่ใช้ Cooldown
1 0.7% 10% 10% 10% 11 วินาที 150 MP 10 วินาที
2 11% 11% 11% 12 วินาที
3 0.8% 12% 12% 12% 13 วินาที
4 14% 14% 14% 14 วินาที
5 (Max) 0.9% 15% 15% 15% 15 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลฮีลสกิลเดียวของเกม
  • เมื่อใช้ซ้ำผลของฮีลจะมากขึ้น เเต่อย่างอื่นคงเดิม
  • เมื่ออยู่ในวง Airelinna จะช่วยให้หาย stun รวมถึงผลจากสกิล Binding Circle
  • หลักการที่ว่าการฮิลด้วยวงฮิลในเกมนี้เป็นลักษณะของการ"ถูกโจมตี"

ทำให้ไอเทมที่มีออฟชั่น ......เมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาศแสดงผลด้วย

แม่แบบ:WSSkills

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Airelinna?oldid=3637"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki