FANDOM


Counterattack Edit

ElSkill7 [Active] Elsword เตรียมรับการโจมตีจากศัตรูโดยใช้ดาบเป็นโล่ หากสำเร็จจะโจมตีกลับให้ศัตรูล้มลง

เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ElSkill7 Knight เลเวล 1 15 SP
- Counterattack Mastery กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจ Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 (Max) 200% 1 20 MP ไม่มี


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • ในขณะที่ใช้สกิลนี้ เมื่อได้รับการโจมตีจากด้านหน้าจะทำให้โจมตีสวนกลับไป หรือ Counter Attack นั่นเอง
  • การ Counter Attack จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลง นอกจากว่าจะอัพสกิล Parry Study ไปด้วย
  • สกิลนี้สามารถใช้ป้องกันลูกธนูได้ด้วย O.o!!

ผลจากสกิลโน้ต Edit

เมื่อใช้จะทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 4 วินาที


สกิล Elsword
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ElSkill1 Mega Slash     ElSkill2 Fatal Fury     ElSkill3 Flame Geyser     ElSkill4 Assault Slash     ElSkill5 Unlimited Blade     ElSkill6 Triple Geyser
สกิลเรียกใช้
ElSkill7 Counterattack     ElSkill8 Kick     ElSkill9 Roll
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     ElPassive1 Counterattack Mastery
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Counterattack?oldid=3324"