FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
EvSkill2 Another Code เลเวล 5 5 SP
- Dimension Link Blader กายภาพ/เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล สเตตัสของ Nasod Scout (% คิดตามสเตตัสของคนใช้สกิล) MP ที่ใช้ Cooldown
HP โจมตีกายภาพ โจมตีเวทมนตร์ ป้องกันกายภาพ ป้องกันเวทมนตร์
1 11% 70% 70% 70% 56% 70 MP 5 วินาที
2 13% 84% 84% 84% 67%
3 15% 98% 98% 98% 78%
4 17% 112% 112% 112% 90%
5 (Max) 20% 133% 133% 133% 106%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • หลังจากที่เรียกออกมาแล้วได้สักพัก Nasod Scout จะนับถอยหลังเวลาระเบิดตัวเอง
  • จังหวะที่เรียกออกมา จะทำดาเมจกายภาพเล็กน้อย จากนั้นหุ่นจะสลับการโดดตะครุบกับยิงบอลไฟฟ้า
  • ถ้าเรียก Nasod Scout ตัวใหม่ออกมา ระหว่างที่ตัวเก่ายังไม่ระเบิด ตัวเก่าจะนับถอยหลังเวลาระเบิดตัวเองทันที
  • การโจมตีของ Nasod Scout จะไม่คิดพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้าม

ผลจากสกิลโน้ต Edit

สกิลนี้จะไม่ทำให้ฝ่า่ยตรงข้ามล้ม และหุ่นยนต์ที่ซัมมอนออกมาเมื่อโจมตีจะมีอัตราล้มที่น้อยลงแต่จะเพิ่มเวลา Cooldown ของสกิลอีก 5 วินาที (เป็น 10 วินาที)


สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Dimension_Link?oldid=1471"