FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
EvSkill4 Another Code เลเวล 5 15 SP
Dimension Link - กายภาพ/เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวล
สกิล
สเตตัสของ Nasod Blader
(% คิดตามสเตตัสของคนใช้สกิล)
ท่าโจมตีทางกายภาพของ Nasod Blader ท่าโจมตีทางเวทมนตร์ของ Nasod Blader MP ที่ใช้ Cooldown
โจมตีกายภาพ โจมตีเวทมนตร์ ดาเมจ จำนวน Hits ดาเมจ จำนวน Hits
1 84% 56% 120% 7 66%  ? 200 MP 10 วินาที
2 101% 67%
3 118% 78%
4 134% 90%
5 (Max) 160% 106%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • อีฟจะเรียก Nasod Blader ออกมาหมุนตัวโจมตีและปล่อยแสงเลเซอร์ออกมา
  • การหมุนตัวโจมตีเป็นการโจมตีกายภาพ
  • การปล่อยแสงเลเซอร์เป็นการโจมตีเวทย์มนต์


สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study