FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
GASkill1 Grand Archer เลเวล 5 70 SP
- - เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เรน่าจะยิงศรน้ำแข็งไปแช่ศัตรูไว้โดยมีผล 1 เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที หากใช้ตอนอยู่ในโหมด awaken จะทำให้ยิงทะลวงทุกเป้าหมาย

Note: เป็นสกิลที่สามารถสร้างจังหวะให้แก่ทีมได้

เลเวลสกิล ดาเมจ (Awakening) ระยะเวลา MP ที่ใช้ Cooldown
1 734% (939%) 2 วินาที 120 MP 7 วินาที
2 881% (1126%)
3 1028% (1314%)
4 1175% (1502%)
5 (Max) 1395% (1784%)


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit


แม่แบบ:GASkills

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Freezing_Arrow?oldid=3155"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki