FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ChuSkill6 Cannoneer เลเวล 5 30 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจของสกิล MP ที่ใช้ Cooldown
แรงกระแทก คลื่นกระแทก
1 2218% 443% 300 MP 30 วินาที
2 2662% 532%
3 3105% 621%
4 3549% 709%
5 (Max) 4215% 843%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • หลังจากใช้สกิล ชุงจะพุ่งขึ้นไปแล้วกระแทกลงมาบนพื้น ถ้ามีพื้นที่ต่างระดับขวางทางลงของชุง อาจทำให้ระเบิดบนนั้นแทนที่จะระเบิดบนพื้นได้
  • หลังจากกระแทกบนพื้นแล้ว จะเกิด Shockwave หรือ Aftershock เป็นดาเมจเล็กๆคล้ายกับสกิลHeaven's Fist ใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะหน้าจอของเรา


สกิล Chung
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ChuSkill1 Brutal Swing     ChuSkill2 Scare Chase     ChuSkill3 Detonation     ChuSkill4 Lunatic Blow     ChuSkill5 Aceldama     ChuSkill6 Gigantic Impact
สกิลเรียกใช้
ChuSkill7 Reload     ChuSkill8 Aiming Shot
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     ChuPassive1 Reload Mastery

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki