FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
CESkill1 Code Exotic เลเวล 5 42 SP
- - กายภาพ/เวทมนต์


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

อีฟยิงมิสไซล์ออกไปด้านหน้า เมื่อพุ่งออกไปจนสุดระยะหรือกระทบเป้าหมายจะทำความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูก่อนจะระเบิดออกแล้วทำความเสียหายทางเวทมนต์

  • มิสไซล์จะทำความเสียหายกายภาพแก่เป้าหมายแรกที่กระทบเท่านั้น แต่เมื่อระเบิดออกจะทำความเสียหายต่อศัตรูในระยะของระเบิดทั้งหมด
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Hornet_Stinger?oldid=2924"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki