FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
EvSkill3 Another Code เลเวล 5 10 SP
- Generate Blackhole เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล หอกไฟฟ้า ระิเบิดอิเล็กตรอน MP ที่ใช้ Cooldown
ดาเมจ จำนวน Hit ดาเมจ จำนวน Hit
1 99% 2 91% 15 200 MP 10 วินาที
2 118% 108%
3 138% 127%
4 158% 146%
5 (Max) 188% 173%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ ต้องกะระยะให้เป้าหมายอยู่บริเวณกลางๆสกิล จะสามารถทำดาเมจได้ครบ

ผลจากสกิลโน้ต Edit

ลด MP ค่าใช้สกิล 20 Mpและลดระยะของระเบิดอีก 20% (แต่ความรุนแรงยังเท่าเดิม)


สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study