FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
GAPassive1 Grand Archer เลเวล 3 70 SP
- - สกิลติดตัวรายละเอียดของสกิล Edit

passive ที่ช่วยทำให้เรน่าชาร์จ MP ได้ไวขึ้น ที่เลเวล 3 ความเร็วในการชาร์จจะเท่ากับไอชาร์ เป็นสกิลพื้นฐานของ Grand Archer ที่ควรอัพไว้

เลเวลสกิล ฟื้นฟู MP
1 13 ทุกๆ 2 วินาที
2 16 ทุกๆ 2 วินาที
3 (Max) 19 ทุกๆ 2 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki