FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
IPSkill2 Iron Paladin เลเวล 5 80 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจจากการใช้สกิล ดาเมจจากคลื่นสั่นสะเทือน ระยะเวลาติดบัฟ MP ที่ใช้ Cooldown
1 1038% 53% 5 200 10
2 1205% 63% 9
3 1373% 74% 13
4 1541% 84% 17
5 (Max) 1793% 100% 21


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • การโจมตีของ Land Demolisher เป็นการทุบอาวุธใส่เป้าหมาย จากนั้นบัฟของสกิลจะทำงาน

(หากทุบไม่สำเร็จบัฟจะไม่ทำงาน)

  • ผลของบัฟสกิล เมื่อทำการโจมตีธรรมดาหรือคอมโบทุกครั้ง(บนพื้น)จะเกิดคลื่นสั่นสะเทือน เพิ่มระยะของการโจมตีธรรมดาและเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาให้เป็นการโจมตีแบบ Double attack
  • ตัวอย่างรูปแบบคอมโบในขณะติดบัฟของสกิล Land Demolisher
หน้า หน้า z เว้นจังหวะ z z z+ล่าง เว้นจังหวะ วนด้วยคอมโบนี้หรือคอมโบอื่น
z z z+ล่าง เว้นจังหวะ วนด้วยคอมโบนี้หรือคอมโบอื่น
z z x วนคอมโบ วนด้วยคอมโบนี้หรือคอมโบอื่น
  • สกิล Land Demolisher ที่ต้องการ mp200 สามารถคืนmpที่เสียไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการโจมตีธรรมดาหรือคอมโบในขณะอยู่ในระยะเวลาของสกิล

(อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของศัตรูที่พบ)

ผลจากสกิลโน้ต Edit


สกิล Iron Paladin
สกิลเรียกใช้พิเศษ
IPSkill1 Burst Wolf     IPSkill2 Land Demolisher     
สกิลเรียกใช้
IPSkill3 Sudden Burster     
สกิลติดตัว
IPPassive1 Advanced Metabolism Boost      IPPassive2 Strong Will     

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki