FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
FGSkill7 Fury Guardian เลเวล 5 50 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจตอนพุ่งอัดใส่เป้าหมาย ดาเมจตอนปืนกระแทกพื้น Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 74% 298% 2 40 28
2 82% 330% 20
3 91% 366% 14
4 101% 406% 10
5 (Max) 112% 450% 7


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • ลักษณะการโจมตี เมื่อใช้สกิลตัวละครจะพุ่งไปกระแทกกับเป้าหมาย(ด้วยแรงถีบจากอาวุธ) พร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับเป้าหมายที่โดนกระแทก เมื่อสิ้นสุดระยะกระโดดของสกิลนี้ หากมีเป้าหมายอื่นอยู่ในระยะสิ้นสุดของการกระโดด เป้าหมายเหล่านั้นจะได้รับดาเมจเช่นกัน (จากการกระแทกพื้นของอาวุธ) และส่งผลให้เป้าหมายที่โดนดาเมจ(จากอาวุธกระแทกพื้น)กระเด็นอีกด้วย(ยกเว้นเป้าหมายบางประเภท) เป็นสกิลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์

ผลจากสกิลโน้ต Edit

  • เป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยฮิตที่2(อาวุธกระแทกพื้น)จะไม่เกิดการกระเด็นแต่จะการเกิดชะงักชั่วคราว (ยกเว้นเป้าหมายบางประเภท)
สกิล Fury Guardian
สกิลเรียกใช้พิเศษ
FGSkill1 Steel Edge     FGSkill2 Iron Howling     FGSkill3 Pandemonium     FGSkill4 Lunatic Fury     FGSkill5 Pain of Caladblog     
สกิลเรียกใช้
FGSkill6 Guard     FGSkill7 Leap Attack
สกิลสนับสนุน
SPBuff Power Adrenaline     
สกิลติดตัว
FGPassive1 Veteran Technique     FGPassive2 Metabolism Boost     IntPassive6 Intermediate Strength Training     
FGPassive3 Elemental Training: Fire, Ice, Poison     FGPassive4 Elemental Training: Wind, Light, Dark
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Leap_Attack?oldid=2357"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki