FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
AiSkill3 Magician เลเวล 5 10 SP
- Binding Circle เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจต่อ Hit Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 55% 10~22 200 MP 10 วินาที
2 66%
3 76%
4 87%
5 (Max) 104%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • เมื่อฝช้กับมอนกลุ่มใหญ่จะได้เกจบลาสเยอะถล่มถลาย

ผลจากสกิลโน้ต Edit

ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสกิลสถานะมึนเป็นเวลา 2.1 วินาทีหลังจากโดนช็อต (เป็นโน้ตที่ค่อนข้างดีในการสู้แบบ 3-3 เนื่องจากจะทำให้สตันหมู่ แต่ก็ต้องแลกกับการไปกดสกิลที่รุนแรงเช่น Death Field จึงทำให้ความน่าใช้ยังไม่สูงเท่าไร)


สกิล Aisha
สกิลเรียกใช้พิเศษ
AiSkill1 Chain Fireball     AiSkill2 Gust Screw     AiSkill3 Lightning Bolt     AiSkill4 Binding Circle     AiSkill5 Gust Storm     AiSkill6 Meteor Call
สกิลเรียกใช้
AiSkill7 Teleport     AiSkill8 Mana Shield     AiSkill9 Fire Road     
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     AiPassive1 Teleport Study
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Lightning_Bolt?oldid=3653"