FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
RSPassive2 Rune Slayer เลเวล 5 75 SP
- - ติดตัว


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล พลังป้องกันเวทมนตร์เพิ่มขึ้น โอกาสสะท้อนวัตถุเวทมนตร์ (PvP) โอกาสสะท้อนวัตถุเวทมนตร์ (PvE)
1 5% 2% 6%
2 6% 4% 12%
3 7% 6% 18%
4 9% 7% 21%
5 (Max) 10% 9% 27%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • วัตถุเวทมนตร์ในทีนี้หมายถึงวัตถุเวทมนตร์ทุกชนิดที่ลอยได้ เช่้น ลูกธนูของ Rena ไฟร์บอลของ Aisha หรือแม้แต่สกิลของบอสบางตัวเช่น สกิลระเบิดกระโหลกของบอส 5-x


สกิล Rune Slayer
สกิลเรียกใช้พิเศษ
RSSkill1 Splash Explosion     RSSkill2 Luna Blade     
สกิลเรียกใช้
RSSkill3 Sword Enchant     
สกิลติดตัว
RSPassive1 Power Chain      RSPassive2 Magic Resistance Training     

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki