FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
WSSkill3 Wind Sneaker เลเวล 5 75 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจเพิ่มขึ้น อัตรารีเจน MP เพิ่มขึ้น ลดค่า Knockdown ระยะเวลาบัพ MP ที่ใช้ Cooldown
1 15% 75% 1% 6% 10 MP 10 วินาที
2 30% 75% 2% 7%
3 45% 75% 3% 8%
4 60% 75% 4% 9%
5 (Max) 75% 75% 5% 10%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  •  เป็นการทำดาเมจ 1 hit ก่อนที่จะเเสดงผลของสกิล หลังจากทำดาเมจแล้ว จะทำให้ศัตรู ชะงักไปช่วงนึง หลังจากนั้นจะแสดงผลเป็นบัฟให้กับเรา เป็นการเพิ่มดาเมจ P.ATK จำนวนหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล) เป็นระยะเวลาหนึ่ง '(ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล) โดยในระหว่างที่แสดงผลสกิลนั้น จะทำให้อัตราในการได้ MP ต่อ 1 hit นั้นลดลง 25% (สำหรับ hit ที่ใช้โดย ปุ่ม z ) '

แม่แบบ:WSSkills

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Nature_Force?oldid=3738"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki