FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
FGSkill3 Fury Guardian เลเวล 5 55 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจ เพิ่มโอกาสติด Critical ระยะเวลาติดสภาวะ Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 706% 8% 4.4 วินาที 1 170 MP 10 วินาที
2 848% 16% 5.8 วินาที
3 989% 24% 7.2 วินาที
4 1130% 32% 8.6 วินาที
5 (Max) 1342% 40% 10 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • Pandemonium เป็นสกิลที่ได้จากการปลดล็อคเมื่อเลเวล30
  • สกิลนี้สามารถใช้กลางอากาศได้ ใช้กำจัดมอนเตอร์ที่ชอบบินก่อกวนได้ดี
  • มีระยะโจมตีของสกิลค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกับสกิล Iron Howling
  • ลักษณะการโจมตี เป็นการปลดปล่อยพลังโจมตีเป้าหมายในรัศมีรอบๆตัว เป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้ติดสถานะ Panic
  • สถานะ Panic คือ เมื่อเป้าหมายติดสถานะ Panic ผู้โจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะ Panic จะมีโอกาสโจมตีติด Critical มากกว่าเดิม ใน PvP เป้าหมายที่โดนผลของ Panic จะทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ผิดปกติไป

ผลจากสกิลโน้ต Edit

สกิล Fury Guardian
สกิลเรียกใช้พิเศษ
FGSkill1 Steel Edge     FGSkill2 Iron Howling     FGSkill3 Pandemonium     FGSkill4 Lunatic Fury     FGSkill5 Pain of Caladblog     
สกิลเรียกใช้
FGSkill6 Guard     FGSkill7 Leap Attack
สกิลสนับสนุน
SPBuff Power Adrenaline     
สกิลติดตัว
FGPassive1 Veteran Technique     FGPassive2 Metabolism Boost     IntPassive6 Intermediate Strength Training     
FGPassive3 Elemental Training: Fire, Ice, Poison     FGPassive4 Elemental Training: Wind, Light, Dark
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Pandemonium?oldid=2346"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki