Wikia

Elsword Thailand Database Wiki

Power Shooting

313pages on
this wiki
Talk0

เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
WSPassive1.png Wind Sneaker เลเวล 3 60 SP
Fighting Spirit - สกิลติดตัว


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล เอฟเฟคต์สกิล ระยะยิง
1 ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 8% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 200 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 5%
2 ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 14% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 350 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 10%
3 (Max) ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 20% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 500 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 15%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

แม่แบบ:WSSkills

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Power_Shooting?oldid=3151"

Around Wikia's network

Random Wiki