FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ISSkill2 Infinity Sword เลเวล 5 80 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจจากดาบ โอกาศติดสถานะเลือดออก ระยะเวลาที่ติดสถานะ Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 199% 2% 5 วินาที 8 200 MP 10 วินาที
2 239% 2%
3 278% 3%
4 318% 3%
5 (Max) 378% 4%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้จะทำให้ติดสถานะเลือดออก คือจะทำให้เสีย HP เล็กน้อยระหว่างติดสถานะ และทำให้ไม่สามารถวิ่งได้
  • เมื่อใช้สกิลนี้ตอนอยู่ในเกจฟ้า จะทำให้ลดมานาในการใช้ลง เเละได้รับมานาบางส่วน จึงใช้ได้บ่อย


สกิล Infinity Sword
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ISSkill1 Sword Blasting     ISSkill2 Rage Cutter     
สกิลเรียกใช้
ISSkill3 Mirage Sting     
สกิลติดตัว
ISPassive1 Lightning Step      ISPassive2 Mind of the Fighter     
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Rage_Cutter?oldid=3109"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki