FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ChuSkill2 Cannoneer เลเวล 5 5 SP
- Detonation กายภาพ/เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจของสกิล Hits MP ที่ใช้ Cooldown
แรงกระแทกมิสไซส์ แรงระเบิดมิสไซส์
1 249% 1016% 2 200 MP 10 วินาที
2 299% 1219%
3 349% 1422%
4 399% 1626%
5 (Max) 474% 1931%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ เป็นสกิลที่ยิงมิสไซส์ติดตาม ซึ่งจะบินไปหาศัตรูที่ใกล้ที่สุด(ในกรณีที่มีหลายเป้าหมาย)
  • ในกรณีที่มีเป้าหมายเดียว มิสไซส์ติดตามที่ยิงออกไป จะบินไปโจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดในแผนที่ก็ตาม (ความยาว ความสูงของแมพ ไม่มีผลสำหรับสกิลนี้ หากมีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่นั้น)
  • สกิลนี้สามารถใช้ยิงทะลุการป้องกัน/การถือโล่ของมอนเตอร์บางประเภทได้ โดยการใช้สกิลนี้ประชิดตัวกับเป้าหมาย เมื่อใช้สกิลนี้ในระยะประชิดตัว จะเป็นการตั้งท่ายิงกระสุนออกไป โดยปลายปากอาวุธยื่นไปด้านหลังของเป้าหมาย มิสไซส์ติดตามที่ยิงออกไป จะอ้อมมาโจมตีเป้าหมายจากข้างหลัง

ผลจากสกิลโน้ต Edit

เพิ่มระยะของระเบิด 50%


สกิล Chung
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ChuSkill1 Brutal Swing     ChuSkill2 Scare Chase     ChuSkill3 Detonation     ChuSkill4 Lunatic Blow     ChuSkill5 Aceldama     ChuSkill6 Gigantic Impact
สกิลเรียกใช้
ChuSkill7 Reload     ChuSkill8 Aiming Shot
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     ChuPassive1 Reload Mastery
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Scare_Chase?oldid=3659"