FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ReSkill7 Ranger เลเวล 1 15 SP
- Siege Swift เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจต่อ Hit Cooldown
1 (Max) 158% ไม่มี


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • วิธีใช้คือ กด Z เพื่อยิง 1 ดอก, กด X เพื่อยิง 3 ดอก ธนูทุกดอกจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้ม
  • เวอร์ชั่นของเกาหลี Mp ค่าใช้จะไม่คงตัว ถ้ายิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะเริ่มกิน Mp เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะกิน Mp 33% ของ Mp ที่ใช้ไปในการยิงครั้งก่อนหน้า
  • ของเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ปรับ จะใช้ Mp 6 ต่อลูกธนู 1 ดอก

ผลจากสกิลโน้ต Edit

เพิ่มความเร็วในการยิงลูกธนู


สกิล Rena
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ReSkill1 Rail Stinger     ReSkill2 Perfect Storm     ReSkill3 Assault Kick     ReSkill4 Multiple Stinger     ReSkill5 Phoenix Strike     ReSkill6 Aero Tornado
สกิลเรียกใช้
ReSkill7 Siege     ReSkill8 Back Tumbling Shot     ReSkill9 Rising Falcon
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     RePassive1 Siege Swift
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Siege?oldid=1910"