FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
RSSkill1 Rune Slayer เลเวล 5 70 SP
- - เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจลูกบอลเวทมนตร์ MP ที่ใช้ Cooldown
Hit แรก Hit ที่ 2
1 140% 525% 100 MP 7 วินาที
2 168% 630%
3 196% 735%
4 224% 840%
5 (Max) 266% 998%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit


สกิล Rune Slayer
สกิลเรียกใช้พิเศษ
RSSkill1 Splash Explosion     RSSkill2 Luna Blade     
สกิลเรียกใช้
RSSkill3 Sword Enchant     
สกิลติดตัว
RSPassive1 Power Chain      RSPassive2 Magic Resistance Training     

ทำให้น้ำว่าวกระจายมากขึ้น