FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
FGSkill1 Fury Guardian เลเวล 5 40 SP
- - กายภาพ/เวทย์มนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจกายภาพ ดาเมจเวทย์มนตร์(ชาร์จยิง) MP ที่ใช้ Cooldown
1 43% 505% 100 MP 5 วินาที
2 52% 606%
3 60% 707%
4 69% 808%
5 (Max) 82% 959%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • ลักษณะการโจมตี สวิงอาวุธไปที่เป้าหมาย(เป้าหมายบางประเภทจะเกิดการชะงัก)จากนั้นชาร์จกระสุนโจมตีใส่เป้าหมาย
  • การโจมตีของสกิลนี้จะไม่สนใจพลังป้องกันเวทย์ของเป้าหมาย(การโจมตีด้วยการชาร์จยิง)
  • เป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยฮิตที่3ของสกิล(ชาร์จยิง)จะเกิดการล้มลง(ยกเว้นเป้าหมายบางประเภท)
  • สกิลนี้ต้องการกระสุน 1นัด สำหรับการใช้สกิล

ผลจากสกิลโน้ต Edit

  • เพิ่มระยะของการระเบิดอีก 30% (ชาร์จยิง) และเมื่อใช้สกิลจะไม่เสียกระสุนสำหรับสกิลนี้ อีกต่อไป


สกิล Fury Guardian
สกิลเรียกใช้พิเศษ
FGSkill1 Steel Edge     FGSkill2 Iron Howling     FGSkill3 Pandemonium     FGSkill4 Lunatic Fury     FGSkill5 Pain of Caladblog     
สกิลเรียกใช้
FGSkill6 Guard     FGSkill7 Leap Attack
สกิลสนับสนุน
SPBuff Power Adrenaline     
สกิลติดตัว
FGPassive1 Veteran Technique     FGPassive2 Metabolism Boost     IntPassive6 Intermediate Strength Training     
FGPassive3 Elemental Training: Fire, Ice, Poison     FGPassive4 Elemental Training: Wind, Light, Dark
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Steel_Edge?oldid=2431"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki