FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
IPSkill3 Iron Paladin เลเวล 5 75 SP
- - กายภาพ/เวทย์มนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจกายภาพ ดาเมจเวทย์มนตร์ MP ที่ใช้ Cooldown
1 99% 99% 30 5
2 110% 110%
3 122% 122%
4 135% 135%
5 (Max) 150% 150%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ต้องการmp30ในการใช้งาน จึงสามารถใช้ต่อคอมโบได้ดีทีเดียว นอกจากใช้ต่อคอมโบแล้ว สามารถนำไปใช้พลิกแพลงตามสถานการณ์ต่างๆได้อีกด้วย
  • หากใช้สกิลนี้กับมอนเตอร์พวกถือโล่(ใน3x-1,5-1)จะทำให้การถือโล่ตั้งกาดป้องกันของมอนเตอร์ถูกยกเลิกชั่วคราว
  • ลักษณะการโจมตีของสกิล จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้า(หากเป้าหมายไม่อยู่เกินระยะจนเกินไป จะได้รับดาเมจทางกายภาพฮิตแรก)พร้อมยิงกระสุนใส่เป้าหมาย(3ฮิต)
  • เป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้จะเกิดอาการชะงักชั่วคราว(ยกเว้นเป้าหมายบางประเภท)
  • สกิลนี้ต้องการกระสุน1นัด ในการใช้งาน
  • กระสุนที่เสียไปสำหรับการใช้สกิลนี้ สามารถเพิ่มคืนได้ในขณะโจมตีเป้าหมาย ด้วยการกดคอมโบ z z z+ล่าง จะเป็นการเพิ่มกระสุนให้กับผู้ใช้ 1นัด


สกิล Iron Paladin
สกิลเรียกใช้พิเศษ
IPSkill1 Burst Wolf     IPSkill2 Land Demolisher     
สกิลเรียกใช้
IPSkill3 Sudden Burster     
สกิลติดตัว
IPPassive1 Advanced Metabolism Boost      IPPassive2 Strong Will     
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Sudden_Burster?oldid=2359"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki