FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
GAPassive2 Grand Archer เลเวล 5 75 SP
- - สกิลติดตัวรายละเอียดของสกิล Edit

ทำให้มีโอกาสเกิดดาเมจซ้อนขึ้นเวลาโจมตีด้วยศรธนูเวทย์ ยิ่งอัพเลเวลสูงก็จะเพิ่มโอกาสในการติด passive และความแรงของดาเมจซ้อนขึ้น


เลเวลสกิล โอกาศ ดาเมจซ้อนที่เกิด เป้าหมายในระยะ
1 2% 39% 3 ตัว
2 4% 46%
3 6% 54%
4 8% 62%
5 10% 73%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Vibration_Shot?oldid=3158"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki