FANDOM


  • พุ่งเข้าข่วนเป้าหมาย 2 ครั้งเป็นรูป "X" และระเบิดหลังจากข่วนครบ 2 ครั้ง


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
RFSkill1 Reckless Fist เลเวล 5 70 SP
- - เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจต่อ Hit Hits MP ที่ใช้ Cooldown
ปกติ
สถานะโกรธ
ข่วน
ระเบิด
ข่วน
ระเบิด
1 171% 85% 225% 75% ข่วน : 2

ระเบิด : 4(6 ในขณะบลาส)

100 MP 7 วินาที
2 205% 102% 270% 90%
3 239% 120% 315% 105%
4 273% 137% 360% 120%
5 (Max) 325% 162% 428% 142%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • เป็นสกิล 100mp ที่ดีคุ้มค่าการใช้งานมากไม่ว่าจะเป็นการโดดอ้อมหลัง หลังจากใช้เสร็จแถมยังรวบเป้าหมายหลายๆตัวเข้ามาที่กึ่งกลางได้ด้วย ใช้คล่องๆก็สามารถฟันต่อคอมโบได้อีก
X crash00:26

X crash


สกิล Reckless Fist
สกิลเรียกใช้พิเศษ
RFSkill1 X Crash     RFSkill2 Wild Charge     
สกิลเรียกใช้
RFSkill3 Ground Impact     
สกิลติดตัว
RFPassive1 Burning Nasod Hand      RFPassive2 Spiritualised Fury     
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/X_Crash?oldid=3864"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki